İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Üst Yönetimi olarak;
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tabi olduğumuz yasal ve diğer şartlara uymayı,
  • Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli iş ortamlarında çalışabilmelerini sağlamayı,
  • Tedarikçilerimizin ve alt yüklenicilerin iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uyumu için gerekli çalışmaları yapmayı ve performanslarını izleyip ölçmeyi,
  • Çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın katılımı ile İSG performansımızı sürekli geliştirmeyi,
  • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyecek riskle mücadele programlarını kararlılıkla sürdürmeyi,
  • Çalışanlarımızı ve ilgili tarafları sürekli eğiterek ve çalışma sahalarında denetim yaparak İSG kurallarının anlaşılmasını, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamayı,
  • Koruyucu sağlık uygulamaları ile çalışanlarımızı meslek hastalıklarından korumayı,
  • Çalışmalarımızdan etkilenebilecek tüm tarafları koruyacak önlemler almayı ve
  • İSG Yönetim Sistemi faaliyetlerini sürekli iyileştirme yaparak sürdürmeyi taahhüt ederiz.
 
Mustafa ÜNAL
Genel Müdür V.

D4 K06 Rev:1 01.10.2019