Sık Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular
Bu internet sayfası Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün resmi sayfasıdır. Müdürlüğün faaliyetlerinin duyurulması, güncel etkinliklerden haberdar olunması, Kuruma bağlı çalışanlarımızın ve alt işverenlerin İSG kayıtlarının takibinin yapılabilmesi ve kurum içi ramak kala kayıtlarının bildirilmesi için oluşturulmuştur.
DESKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi faaliyetlerini Kurum hiyerarşik yapısında Teknik Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olarak yürütmektedir. Ayrıca her ay İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Genel Müdürümüz Prof. Dr. Mahmud GÜNGÖR ya da Genel Müdür Yardımcımız Ahmet Hakan DOĞANAY Başkanlık etmekte, Genel Müdür Yardımcılarımız ve tüm Daire Başkanlarımızın üye olarak katılımı ile yapılmaktadır. 
DESKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Teknik Genel Müdür Yardımcımız Ahmet Hakan DOĞANAY'a bağlı olarak Şube Müdürümüz Sait DİRİK'in liderliğinde 7 İş Güvenliği Uzmanı, 2 İşyeri Hekimi, 2 Diğer Sağlık Personeli, 1 stajyer İG Uzmanı ve 1 taşınır kayıt yetkilisi personel ile faaliyetlerine devam etmektedir.
DESKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kadrolu ve alt işveren çalışanlarımızı kapsayan, tüm iş güvenliği ve sağlık kayıtlarının online takip edildiği dinamik yapıda bir yazılımdır. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi Kurum kayıtlarını takip etmenin yanında dinamik olarak düzenleyici önleyici faaliyetlerin takibi, saha gözetimleri ve çalışanlarımızın İSG performanslarını puanlanması için de kullanılmaktadır.